ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ

Συντάχθηκε από Super User στις . Καταχωρήθηκε στο Διακυρήξεις

Attachments:
Download this file (1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf)1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf[ ]205 kB
Download this file (10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf)10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf[ ]659 kB
Download this file (11 1 ΣΑΥ.pdf)11 1 ΣΑΥ.pdf[ ]935 kB
Download this file (11 2 ΦΑΥ.pdf)11 2 ΦΑΥ.pdf[ ]764 kB
Download this file (11 3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf)11 3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf[ ]841 kB
Download this file (11 4 ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.pdf)11 4 ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.pdf[ ]506 kB
Download this file (11 5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ 1.pdf)11 5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ 1.pdf[ ]141 kB
Download this file (11 6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ 2.pdf)11 6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ 2.pdf[ ]134 kB
Download this file (11 7 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΘΗΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 2.pdf)11 7 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΘΗΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 2.pdf[ ]136 kB
Download this file (11 8 ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.pdf)11 8 ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.pdf[ ]333 kB
Download this file (11 9 ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.pdf)11 9 ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.pdf[ ]496 kB
Download this file (2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf)2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf[ ]2108 kB
Download this file (3 ΤΕΥΔ.pdf)3 ΤΕΥΔ.pdf[ ]1548 kB
Download this file (4 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf)4 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf[ ]87 kB
Download this file (5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf)5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf[ ]376 kB
Download this file (6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.pdf)6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.pdf[ ]730 kB
Download this file (7 ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf)7 ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf[ ]1190 kB
Download this file (8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf)8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf[ ]1870 kB
Download this file (9 ΣΥΜΠΛΗΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf)9 ΣΥΜΠΛΗΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf[ ]922 kB

Εκτύπωση