ΕΡΓΟ: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Συντάχθηκε από Super User στις . Καταχωρήθηκε στο Διακυρήξεις

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών ( Δ.Ε.Υ.Α.Γ. ) , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με Α/Α 184667, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, με προϋπολογισμό 1.090.000,00 € (Δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, Απρόβλεπτα & Αναθεώρηση).

Attachments:
Download this file (espd-request-v2(11).xml)espd-request-v2(11).xml[ ]224 kB
Download this file (espd-request-v2.pdf)espd-request-v2.pdf[ ]53 kB
Download this file (sxedia eshdhs.zip)sxedia eshdhs.zip[ ]20874 kB
Download this file (teyxh eshdhs.zip)teyxh eshdhs.zip[ ]19258 kB
Download this file (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf[ ]2224 kB
Download this file (Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___181121.pdf)Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___181121.pdf[ ]38 kB
Download this file (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf[ ]252 kB

Εκτύπωση